“Telegram” ทางเลือกใหม่ในการ “รับ-ส่งข้อความ”

“Telegram” เป็น Applications รับ-ส่งข้อความ มีลักษณะใกล้เคียงกับ Applications มีชื่อเสียงอย่าง WhatsApp สำหรับ Text chat ไปๆมาๆเพราะเหตุว่าบางประเทศไม่เล่น WhatsApp

“Telegram” กำเนิดขึ้นที่ประเทศรัสเซีย จุดแข็งของมันเป็นไม่มีประชาสัมพันธ์ ไม่มีการอ่านใจความของผู้ใช้งาน ไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลการพูดคุย

แนวทางการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรเมื่อ Download Applications ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเสร็จแล้ว ลำดับแรกพวกเราจำเป็นต้องใส่ Mobile number เสมือน Applications ทั่วๆไปขอรับ และก็แน่ๆว่าแม้ว่าจะใส่ Mobile number เข้าไปคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวลว่า ข้อมูลพวกนี้จะมีผลให้คุณเดือนร้อนด้วยเหตุว่าบริษัท Application developer “Telegram” เขาไม่มีแผนการส่งข้อมูลกับคนใดหน้าไหนหรือประเทศไหนก็ตามที

ด้วยเหตุดังกล่าวไม่จำเป็นต้องห่วงหัวข้อการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่ 3 แน่ๆ …