แอพพิเคชั่น Google เป็นที่ตอำนวยความสะดวกของโลกที่มีบริษัทต่างๆ กันมากมาย

แอพพิเคชั่น Google  เพื่อให้ต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และคาดว่าจะมีการช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้

แอพพิเคชั่น Google

ปกติทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีจะเป็นวันโกหก หรือ April Fools’ Day ซึ่งเป็นการอำของโลกที่มีบริษัทต่างๆ อำกันมากมายรวมถึง Google เช่นเดียวกัน แตเ่นื่องจากสถานการณ์ ณ เวลานี้ ยังไม่เหมาะกับการหลอกอะไรทั้งนั้น ทำให้จะมีการเลิกเล่น 1 ปี

สำนักข่าว Business Insider ได้รับรายงานว่า Google จะงดเล่น April Fools’ Day ในปีนี้ และเพื่อให้ต่อสู้กับไวรัส COVID-19 และคาดว่าจะมีการช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้ …