GET FOOO พร้อมส่งอาหารปลอดภัย ไร้สัมผัส เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกยิ่งขึ้น

GET FOOO พร้อมส่งอาหารปลอดภัย ไร้สัมผัส เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจร้านอาหารต่างๆ

GET FOOO พร้อมส่งอาหารปลอดภัย ไร้สัมผัส

GET ผู้ให้บริการแบบออนดีมานด์เพื่อไลฟสไตล์คนเมืองและแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เติบโตอย่างเร็วที่สุดในกรุงเทพฯ พร้อมเปิดรับร้านอาหารเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับ GET ด้วยระบบออนไลน์ในการรับสมัครร้านพาร์ทเนอร์ใหม่ เพื่อความรวดเร็วและความสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมช่วยเหลือธุรกิจร้านอาหารในกรุงเทพฯ ที่ต้องการเปิดบริการเดลิเวอรี่

จากประกาศกรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ผ่านมา ที่จำกัดการให้บริการของห้างสรรพสินค้าทั้งรวมถึงให้ร้านอาหารเหลือเพียงบริการซื้อกลับและเดลิเวอรี่ เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แพลตฟอร์มของ GET และจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเป็นตัวกลางเพื่อเชื่อมร้านอาหารต่างๆ ให้เข้ากับผู้ใช้หลายล้านคนของเรา เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสและช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจร้านอาหารต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ระบบรับสมัครร้านค้าพาร์ทเนอร์ออนไลน์ใหม่ของ GET มีขั้นตอนที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือร้านอาหารให้สามารถเปิดบริการเดลิเวอรี่ได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ โดยร้านอาหารสามารถสมัครเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ รวมถึงส่งเอกสารที่จำเป็นได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และสามารถเริ่มให้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแพลตฟอร์มของ GET ได้ภายในระยะเวลาเพียง 7-10 วัน

นาย…