แอพ Virtual Meetups เทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ชุมชนเหล่านั้นคงอยู่ต่อไป

แอพ Virtual Meetups การประชุมทางไกลโดยใช้วิดีโอส่วนใหญ่ใช้สำหรับการประชุมในบริษัทองค์กรต่าง ๆ

แอพ Virtual Meetups

ก่อนหน้านี้การมีประชุมทางไกลโดยใช้วิดีโอส่วนใหญ๋ ใช้ำเพื่อสำหรับการประชุมในบริษัทองค์กรต่างๆ แต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นเส้นชีวิตที่หลายๆคนใช้เชื่อโยงกับเพื่อนๆที่ร่วมงาน
และสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกัน ตามที่ต่างๆ

ตั้งแต่ได้มีคำสั่งให้กักตัวอยู่แต่ภายในบ้าน มีผลบังคับให้ใช้เมื่อสามสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะบัลเลต์ใช้วิธีคุยกันผ่านทางวิดีโอในชั้นเรียนของแต่ละวัน Keesler ซึ่งเป็นนักแสดงเดี่ยวของคณะบัลเลต์แห่งนี้กล่าวว่า ทุกคนในคณะบัลเลต์นี้เหมือนเป็นคนในครอบครัว การยกเลิกการแสดงอย่างกะทันหัน เป็นการสูญเสียสิ่วที่ต้องทำในชีวิตประจำวัน กับมิตภาพที่ดีล้วนเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก

นอกจากนี้แล้ว Virtual Meetups ก็ยังช่วยให้เพื่อนเก่าสามารถเชื่อมต่อกันในรูปแบบใหม่ ได้สามรถติดต่อพูดคุยกันเป็นกลุ่มนักเคลื่อไหวสตรีที่เธอรู้จักมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 1980 แต่ตอนนี้ทุกคนได้มีการกระจ่ายไปอยู่ที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อได้เริ่มมีการเว้นระยะห่างกันทางกายภาพ พวกเธอกลับรู้สึกต้องการที่อยากจะพบกันทุกสัปดาห์โดยใช้ Zoom